Biblioteka Narodowa opublikowała listę rankingową dla Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Łączna kwota dofinansowania dla 2265 bibliotek to ponad 27 mln złotych.

Nasza biblioteka otrzyma dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4 000 zł, przy wkładzie własnym 16 000 zł z dotacji podmiotowej gminy Konstantynów Łódzki. To oznacza 20 000 zł na moc nowości książkowych w 2022 r.!

Kwoty dofinansowania na zakup nowości książkowych:

2020 r. dofinansowanie 2 500, wkład własny z dotacji podmiotowej gminy Konstantynów Łódzki 10 000 zł

2021 r. dofinansowanie 3 000 zł, wkład własny z dotacji podmiotowej gminy Konstantynów Łódzki 12 000 zł

2022 r. dofinansowanie 4 000 zł, wkład własny z dotacji podmiotowej gminy Konstantynów Łódzki 16 000 zł