Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim włączyła w październiku seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku do projektu Akademia 60+ organizowanego przez Fundację Go –Now Dariusza Wadowskiego. Celem projektu było zwiększenie świadomości i umiejętności z obszaru funkcjonowania społecznego osób 60+ w celu poprawy jakości i poziomu życia. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach z zakresu kosmetologii, prawa, psychologii i ratownictwa medycznego. Na ostatnim spotkaniu (13 grudnia) mogli sprawdzić zdobytą wiedzę ćwicząc udzielanie pierwszej pomocy na fantomie. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty i podziękowania z rąk koordynatorki projektu Iwony Pachom.