19 kwietnia 1943 roku mieszkańcy warszawskiego getta podjęli zbrojną walkę o ludzką godność. Pamiętamy o nich po raz kolejny uczestnicząc w akcji „Żonkile”, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jak rok temu, zaprosiliśmy konstantynowskie szkoły do współpracy.