Historia zatoczyła koło

Jedną z pierwszych publicznych placówek kulturalnych w powojennym Konstantynowie była Miejska Biblioteka Publiczna. Formalnie utworzona została 4 V 1947 r. (faktycznie w 1948 r.)
w trakcie powiatowych obchodów Święta Oświaty. (…) Utworzenie biblioteki było możliwe dzięki pomocy Spółdzielni „Spólnota”. Faktycznie jednak biblioteka nie została wówczas uruchomiona bowiem brakowało w budżecie miasta środków na zatrudnienie bibliotekarki. Zlokalizowana była
w budynku przy Pl. Kościuszki 10.”
Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta pod red. Marii Nartonowicz – Kot

W październiku 1990 r. MBP zaczęła przenosić swój księgozbiór do nowych pomieszczeń po byłym KM PZPR. Prace adaptacyjne trwały trzy tygodnie. Przy urządzaniu pomieszczeń i przenoszeniu księgozbioru pomagali czytelnicy i sympatycy biblioteki. (…) Otwarcie biblioteki dla czytelników odbyło się 21.10.1990 r.”kronika MBP

W maju 1996 r. zapadły ostateczne decyzje władz miasta i radnych Konstantynowa Łódzkiego, biblioteka otrzymała nową (a właściwie starą) siedzibę przy Placu Kościuszki 10.

Kierownicy i dyrektorzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim

  1. Jan Wadowski 1947-1951
  2. Leokadia Sierakowska 1951-1978
  3. Urszula Goszczyńska 1978-1980
  4. Beata Świętek 1980-1985
  5. Jadwiga Delicka 1985-1995
  6. Ewa Jabłońska 1995-2019, uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, oraz „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”
  7. Anna Walczak od 2019