Grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy konstantynowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej od kilku miesięcy uczestniczy w zajęciach z projektu AKADEMIA 60+, dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  ASOS. Warsztaty mają rozległą tematykę. Ostatnie spotkanie poprowadził ratownik medyczny, który poinstruował zgromadzonych jak udzielić pierwszej pomocy przy udarze mózgu.