Dzięki konstantynowskiej grupie „Miłośnicy przyrody” reprezentowanej przez: Jolantę Ograbek, Barbarę Nowak oraz Annę Kuberską, nasi Czytelnicy będą mogli cieszyć się nowymi książkami z tematyki medycyny naturalnej oraz ziołolecznictwa.

Do biblioteki zostało przekazanych aż 16 książek w ramach projektu „Społeczna aleja darów natury”?? 
 
Dziękujemy!
 
??????? ????????????? ?? ?́?????́? ?????????? ????????? ??????́?? – ??????? ??????? ???ł?????́???? ?????????????? ? ?????ℎ ???????? ??????? ????????? ????????????ℎ ???? ??? ?? ???? 2021-2030.