Wszyscy staramy się pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy i stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki dla uchodźców. Nasza biblioteka oferuje książki dla dorosłych w języku ukraińskim, które otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego z nami Andrzej Kołłątaj . Dziękujemy za ten gest.
Усі ми намагаємося допомогти друзям з України та створити максимально комфортні умови для біженців. Наша бібліотека пропонує книги для дорослих українською мовою, які ми отримали від нашого друга Анджея Коллонтая. Запрошуємо.
#SolidarnizUkrainą