TYSIĄCE KSIĄŻEK W JEDNYM MIEJSCU

KORZYSTAJ I CZYTAJ WSZĘDZIE!

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim położona jest w samym centrum miasta, na placu Kościuszki, przy skwerze z fontannami. Nie sposób ją przeoczyć. Tym bardziej, że znajduje się w zabytkowej i pięknej kamienicy z 1900 roku. Jesteśmy jedną z pierwszych publicznych placówek kulturalnych w powojennej historii naszego miasta1.

Eklektyczna architektura budynku wspaniale wpisuje się w działalność biblioteki, jako miejsca szczególnego. Biblioteka to przecież skarbnica literatury i miejsce, do którego przychodzimy po intelektualną przyjemność i informacje.

Szerokie spektrum działań kulturalnych, nieustanna promocja czytelnictwa i literatury czynią z naszej instytucji miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego i nie tylko.

Biblioteka XXI wieku to nie tylko księgozbiór, to przestrzeń dla prowadzenia działań kreatywnych. Dążymy do zbudowania miejsca inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów związanych z literaturą i nie tylko – tworzymy wspólnotę bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. Od 2008 roku prowadzimy Uniwersytet Trzeciego Wieku, dając inspirację konstantynowskim seniorom.

 • Organizujemy spotkania o szerokim spektrum tematycznym, Dyskusyjny Klub Książki, czy Klub Podróżników. Uczestniczymy w akcjach: „Narodowe Czytanie”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Mała książka – wielki człowiek”, „Tydzień bezpiecznego Internetu”.
 • Od lat Biblioteka pozyskiwała i z sukcesem realizowała wiele projektów z środków zewnętrznych np.
 • w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020 ASOS;
 • w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zadanie publiczne
  ” Mamo Tato jesteście gotowi na to – Konstantynowska szkoła rodzenia”;
 • w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
  i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich zrealizowano dwa projekty
 • na zakup nowości książkowych pozyskujemy dofinansowanie z ustanowionego przez rząd RP „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego
  i koordynowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Nowoczesna biblioteka publiczna jest instytucją aktywną, dynamiczną. Wychodzi naprzeciw czytelnikowi, pragnie poznać i zaspokoić jego potrzeby, przyciągnąć go udostępniając różne środki zdobycia wiedzy, wykształcenie, rozrywki”  André Maurois

 

Najważniejsze daty i wydarzenia, ciekawostki

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim została oficjalnie utworzona 4 maja 1947 roku podczas powiatowych obchodów Święta Oświaty.
 • Dla czytelników Biblioteka Miejska została otwarta w drugiej połowie 1948 roku.
 • Pierwszą siedzibą była piękna zabytkowa kamienica z 1900 roku, wzniesiona w stylu neoklasycystycznym przy pl. Tadeusza Kościuszki 10. Budynek ten w wojennej historii naszego miasta zapisał się jako zamiejscowa placówka gestapo w Łodzi oraz siedziba 5 pododdziału szturmowego SS.
 • Kolejnym adresem Biblioteki był budynek przy ul. 19. Stycznia 9 (obecnie Jana Pawła II 9). Oddział dla dzieci i młodzieży znajdował się pierwotnie na ul. Łódzkiej 10, ale został również przeniesiony pod adres 19 Stycznia 9. W 1996 roku Biblioteka Miejska wraz z Filią dla Dzieci i Młodzieży wróciła pod pierwotny adres (Pl. Kościuszki 10). Można powiedzieć, że tak historia siedziby Biblioteki zatoczyła koło.
 • Naszą sieć stanowi Biblioteka Główna oraz jej Filia Nr 1- Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży, która została utworzona w 1983 roku ze zbiorów Miejskiej Biblioteki.
 • Uchwałą Nr XL/437/2002 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 3 lipca 2002 Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim od 1 stycznia 2003 roku otrzymała status instytucji kultury, posiadającej osobowość prawną.
 • Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora – gminy Konstantynów Łódzki, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych
 • Statystycznie odwiedza nas co piąty mieszkaniec miasta;
 • Posiadamy ponad 25 tysięcy woluminów i blisko 100 audiobooków
 • Ze względu na zabytkowy charakter budynku nasz obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy otwarci i chętni do pomocy. Osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) mogą zamawiać książki przez telefon, a następnie odebrać zamówienie przed budynkiem, bez konieczności osobistej wizyty w pomieszczeniach na piętrze.

 

Biblioteka na kartach historii

W protokole VI posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej miasta Konstantynowa, powiatu łódzkiego z dnia 27 maja 1947 r. w pkt.2 Komunikaty i korespondencja – zapisano:

w Dniu Święta Oświaty utworzono na terenie miasta Miejską Bibliotekę Publiczną. Dzięki wydatnej pomocy materialnej miejscowej Spółdzielni „Spólnota”, biblioteka wyekwipowana jest już w dość znaczną ilość książek. Z uruchomieniem biblioteki wiążą się na razie pewne trudności, gdyż należy zaangażować bibliotekarza a budżet na ten cel kredytów nie przewiduje. Będzie to tematem dalszych obrad Rady Narodowej. Sama uroczystość otwarcia biblioteki odbyła się w poważnym nastroju. Po akcie poświęcenia dokonanego przez miejscowego Dziekana Ks. Kaweckiego było wygłoszone kilka okolicznościowych przemówień. Na uroczystości poświęcenia byli obecni Łódzki Starosta Powiatowy, Inspektor Szkolny i inni.

Z księgozbioru, liczącego w pierwszym roku działalności 424 książki, można było korzystać dwa razy w tygodniu – w piątki i niedziele. Biblioteka prowadziła także dwa punkty czytelnicze: w Srebrnej i w Konstantynowskich Zakładach Przemysłu Wełnianego.

(informacja: Konstantynów Łódzki Dzieje Miasta, pod red. Marii Nortonowicz-Kot, Łódź 2006)

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim Zasłużona dla Miasta Uchwałą Nr XXVIII/316/08 z dnia 2 października 2008 r.
 • Jubileuszowy rok 2007 – 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Konstantynowie Łódzkim, 25 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży- Filia Nr 1

 

Kierownicy i dyrektorzy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Konstantynowie Łódzkim

 1. Jan Wadowski 1947-1951
 2. Leokadia Sierakowska 1951-1978
 3. Urszula Goszczyńska 1978-1980
 4. Beata Świętek 1980-1985
 5. Jadwiga Delicka 1985-1995
 6. Ewa Jabłońska 1995-2019, uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, oraz „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”
 7. Anna Walczak od 2019

1 Konstantynów Łódzki Dzieje Miasta, pod red. Marii Nortonowicz-Kot, Łódź 2006, s. 285.