Po raz kolejny uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku zapraszamy do biblioteki, gdzie na 1. piętrze w ciągu kolejnych dni tego tygodnia można posłuchać lektora, czytającego „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Wszystkim Czytelnikom, wybierającym książki, towarzyszy zatem nadniemeńska epopeja.
Akcji patronuje para prezydencka.