Nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim została Pani Anna Walczak.

Pani Anna Walczak jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (na kierunku filologia polska, specjalizacja dziennikarska, językoznawcza, nauczycielska), wyróżnioną przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego medalem za chlubne studia. Ukończyła również Studia Podyplomowe Public Relation’s na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Zawodowo od 2005 roku była zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, gdzie dotychczas pracowała jako inspektor referatu Strategii Promocji i Rozwoju Miasta. Od stycznia 2019 roku odpowiedzialna za sprawy związane z nadzorem nad miejskimi instytucjami kultury. Od 7 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. była pełniącą obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Gdzie w niezwykle trudnej sytuacji dała się poznać, jako osoba kompetentna, zdecydowana, potrafiąca zarządzać instytucją kultury.

Podczas pracy w urzędzie miejskim była odpowiedzialna za przygotowywanie materiałów promocyjnych, organizację uroczystości (m.in. odsłonięcie pamiątkowej tablicy lotników amerykańskich z udziałem wojsk amerykańskich i patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej i udziałem przedstawicieli z Biura Attache Wojskowego Ambasady Stanów Zjednoczonych). Zajmowała się również pozyskiwaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w referacie Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. Twórczyni pierwszego autorskiego projektu „Konstantynowskiej Szkoły Rodzenia”, która w rankingu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymała pierwsze miejsce w województwie łódzkim. Autorka projektów: „Eko-wakacje w Gminie Konstantynów Łódzki”, „Muzyka chóralna – pasja i rozwój”, „Nowe szanse, nowe perspektywy – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej”. Współpracowała w zespole projektowym nad ośmioma innymi wnioskami w ramach POKL tworzonymi w latach 2009 – 2011.

30 grudnia 2019 roku burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski wydał zarządzenie w sprawie powołania Anny Walczak na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Dziś podpisano też umowę w sprawie warunków organizacyjnych oraz programu funkcjonowania MBPwKŁ. Anna Walczak rozpoczęła pracę na nowym stanowisku. Do obowiązków nowej dyrektor MBPwKŁ należy m.in. kierowanie całokształtem działalności placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz.

źródło tekstu: http://www.konstantynow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=5&artykul=2349&akcja=artykul