2 września 2023r. podczas Święta Miasta odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów pt.: „FREDRObajki” oraz „Szydełkowy Fredro”.

Konkursy zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie Łódzkim odbyły się w ramach projektu BIBLIO-FREDRO-TEKA pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego.

𝑊𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑚 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖𝑘𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑑𝑒𝑐𝑧𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑧𝑖ę𝑘𝑢𝑗𝑒𝑚𝑦 𝑧𝑎 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł 𝑤 𝑘𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠𝑎𝑐ℎ
𝑖 ż𝑦𝑐𝑧𝑦𝑚𝑦 𝑤𝑖𝑒𝑙𝑢 𝑠𝑢𝑘𝑐𝑒𝑠ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦 𝑡𝑤𝑜𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑢 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑗𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑖𝑒̨𝑘𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑎𝑐.

„ᴅᴏғɪɴᴀɴsᴏᴡᴀɴᴏ ᴢᴇ śʀᴏᴅᴋᴏ́ᴡ ᴍɪɴɪsᴛʀᴀ ᴋᴜʟᴛᴜʀʏ ɪ ᴅᴢɪᴇᴅᴢɪᴄᴛᴡᴀ ɴᴀʀᴏᴅᴏᴡᴇɢᴏ ᴘᴏᴄʜᴏᴅᴢᴀ̨ᴄʏᴄʜ ᴢ ғᴜɴᴅᴜsᴢᴜ ᴘʀᴏᴍᴏᴄᴊɪ ᴋᴜʟᴛᴜʀʏ”