W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2020), mając na względzie wskazania Głównego Inspektoratu Sanitarnego i nasilające się ryzyko zachorowań na koronawirusa, a przede wszystkim w trosce o zdrowie naszych seniorów wstrzymujemy wykłady i wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Konstantynowie Łódzkim do odwołania w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.