Biblioteczny świat wartości

Jestem uczciwy i dlatego inni mi ufają… przestrzegam reguł gry, mówię prawdę, szanuję cudzą własność, [...]