Listopadowy czas zamknięcia biblioteki dla czytelników (mieliśmy zamknięcie wszystkich instytucji kultury ze względu na pandemię) wykorzystano na powiększenie księgozbioru. W bibliotece dla najmłodszych czytelników pojawiło się 66 książek w ramach uzupełnienia lektur dostępnych dla dzieci i młodzieży oraz nowości dla najmłodszych czytelników. Na zakup przeznaczono kwotę 1000 zł z darowizn finansowych, jakich dokonywali w tym roku kalendarzowym nasi Czytelnicy.

Kanon lektur obowiązkowych i uzupełniających zmienia się, chcemy być na bieżąco. Oczywiście biblioteki szkolne są odpowiedzialne za posiadanie aktualnej bazy lektur, niemniej, jako biblioteka publiczna chcemy wspierać dzieci i młodzież w dostępności do lektur. Nasze listopadowe zakupy uzupełniające dział lektur odbyły się po konsultacjach telefonicznych z nauczycielkami języka polskiego. Chcemy, aby w naszej ofercie znalazły się faktycznie te pozycje, które
są przerabiane i z których dostępnością jest największy problem.
Jako biblioteka publiczna chcemy mieć aktualną bazę lektur i to nie w ilości jednej książki,a w takiej, która pozwala na płynność wypożyczeń i czytelnictwa.

Fantastycznie, że w naszych bibliotecznych działaniach mamy wsparcie finansowe ze strony naszych Czytelników. Dokonując wpłaty darowizny ze wskazaniem, że są to pieniądze na działalność statutową Biblioteki my kupujemy więcej książek. Te środki wracają do Państwa tak jak w tym przypadku w postaci lektur i nowości wydawniczych – podsumowuje Anna Walczak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.