W ramach współpracy
z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
pozyskałyśmy darowiznę książek dla dzieci i młodzieży w języku ukraińskim.

Dziękujemy!