Pani Julia Zubkiewicz. Jurorką bibliotecznych konkursów jest ponad dziesięć :)