W dniu 14 grudnia  2023r. grupa 6-latków z konstantynowskiego Przedszkola „Magnolki”
uczestniczyła w bibliotecznych zajęciach propagujących prawidłowe sortowanie śmieci.

Na warsztatach nasi goście mogli dowiedzieć się co to są śmieci
oraz osobiście przetrenować sprawną i świadomą segregację.

Pamiętajmy!

O tym czym są śmieci, każdy decyduje sam!