Wczoraj seniorzy z naszego UTW wysłuchali kolejnej prelekcji przybliżającej postać Aleksandra Fredry i jego czasy. Tym razem dr Agnieszka Janiak-Staszek odtworzyła słuchaczom obraz Lwowa z okresu młodości komediopisarza a także opowiedziała historię lwowskich teatrów.
Po wykładzie seniorom zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim z przedstawieniem „Fredro-teka” opartym na fabule komedii „Zemsta”. Młodzież zebrała za swój występ zasłużone gromkie brawa. Podziękowania za przygotowanie uczniów należą się polonistkom: Annie Ludwisiak i Małgorzacie Kaźmierczak.
W ten sposób obchodzimy Rok Fredry.
Oba działania zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu naszego projektu BIBLIO-FREDRO-TEKA ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2023.