W dniu 27.08.2019 r. podpisaliśmy umowę z Biblioteką Narodową

w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wysokość dofinansowania to 8000 zł.