Każdy lubi słuchać ciekawych opowieści, a do tego przedstawionych w formie kolorowych ilustracji i z pomocą magicznej  skrzynki – teatrzyku.

Tak właśnie wygląda Kamishibai czyli tradycyjna japońska sztuka opowiadania, która ma już wielowiekową tradycję.

W konstantynowskiej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży spektakle bibliotecznego teatrzyku obrazkowego Kamishibai  cieszą się dużym powodzeniem.

Taka forma opowiadania pobudza wyobraźnię,  sprzyja koncentracji i wyciszeniu, a jednocześnie zachęca do aktywnego udział w przedstawieniu. Dzieci podpowiadają bohaterom sposoby rozwiązania danej sytuacji, odpowiadają na pytania, czy też wyprzedzają bieg wydarzeń.

Z tej właśnie formy teatrzyku skorzystały przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Konstantynowie Łódzkim w dniu 3 grudnia 2019 r

Obejrzeliśmy bajkę „O prawdziwym Szewczyku Dratewce”. W kolejnej części spotkania uczestniczyliśmy aktywnie w „Przeglądzie interesujących książek” – rozwiązywaliśmy zagadki, szukaliśmy różnic na ilustracjach, otwieraliśmy tajemnicze okienka i bardzo dobrze się przy tym bawiliśmy.

Dziękujemy naszym małym gościom i zapraszamy do kolejnych odwiedzin w Bibliotece.

Konstantynowska Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży posiada ponad 20 bajek i opowieści do teatrzyku Kamishibai, o zróżnicowanej tematyce i stopniu trudności.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych tego typu zajęciami do kontaktu z Biblioteką w celu umówienia zajęć.