okładka Efekt Izajasza łączy fizykę kwantową i prastare proroctwa. Autor odkrył jego istnienie po analizie przedwiecznego zwoju stworzonego przez proroka Izajasza. Okazało się, że istnieje wiele alternatywnych wersji przyszłości. Każda z nich znajduje się w stanie spoczynku, dopóki nie uaktywnią jej nasz działania. Dzięki tej książce poznasz odpowiedzi na pytania: W jaki sposób aktywować najlepszą dla siebie przyszłość? Jak Twoje ciało reaguje na wydarzenia na świecie? Co tak naprawdę oznaczają najbardziej znane proroctwa? Jak wnosić modły, by zostały na pewno wysłuchane? Potężniejszy niż Efekt Motyla. Efekt Izajasza! Fizyka kwantowa wskazuje na istnienie wielu potencjalnych wersji przyszłości przynależnych każdej chwili naszego życia. Każda z tych wersji znajduje się w stanie spoczynku, dopóki nie zostanie obudzona wyborami dokonywanymi w teraźniejszości. Liczący sobie dwa tysiące lat zwój napisany przez proroka Izajasza opisuje właśnie takie potencjały językiem, który dopiero zaczynamy pojmować. Izajasz nie tylko podzielił się swoimi wizjami naszych czasów, ale także opisał, w jaki sposób wybieramy przyszłość, której doświadczamy. Za każdym razem, kiedy to robimy, doświadczamy Efektu Izajasza.