Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim zakwalifikowała się do programu „Globalnie w bibliotekach”, realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program ten ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej. W ramach projektu nasza Biblioteka 22 maja b.r. zorganizowała spotkanie z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy dyskutowali na temat ograniczeń wynikających z patrzenia na świat przez pryzmat stereotypów. Pretekstem do dialogu była projekcja filmu „Niebezpieczeństwo jednej historii. O naszych nieuświadomionych stereotypach”, w którym nigeryjska pisarka Chimamanda Adichie opisuje swoje relacje ze światem, budowane właśnie w oparciu o „jedną historię”. Przykład Adichie stał się punktem odniesienia dla własnych historii i odczuć seniorów. Bez względu na szerokość geograficzną, pod którą żyjemy, kolor skóry czy stan posiadania ulegamy pokusie wystawiania szybkiej, jednostronnej oceny, jednak też stajemy się jej przedmiotem i ofiarą. W ten sposób żyjemy często w błędnym przekonaniu o „cechach narodowych”, „etnicznych” czy „plemiennych” nieznanych nam społeczności. Ten stereotyp jest zwykle wynikiem niedoinformowania, stronniczości, deficytu rzetelnych źródeł informacji lub braku dobrej woli i dociekliwości w docieraniu do wiedzy. Półprawdy, plotki i kłamstwa, fałszując obraz, nie tylko zmieniają myślenie o świecie, ale, przede wszystkim, krzywdzą jednostki. Dlatego „jedną historię” należy uzupełniać o kolejne, by powstał wieloperspektywiczny, kalejdoskopowy obraz człowieka, najbliższy prawdzie. Naszym seniorom nie brak otwartości, dlatego spotkanie było bardzo inspirujące i zbudowało zapewne jakąś „jedną historię”, ale nie jedyną.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji ze spotkania :

„Globalna” Biblioteka