Jest nam niezmiernie przykro poinformować, że otrzymaliśmy wiadomość od PFRON – organizatora projektu Kultura bez barier, o następującej treści:

Dzień dobry,

przykro mi, ale zostaliście Państwo wprowadzeni w błąd. Niestety nie tylko Państwo. Za chwilę przygotujemy prośbę o sprostowanie do portalu lustrobiblioteki.

Prawdą jest, że w projekcie Kultura bez barier nastąpiło zwiększenie budżetu, co pozwoliło na przyznanie dodatkowo 44 grantów. Załącznik do tej informacji ma tytuł „lista ocenionych wniosków”. Nie jest to więc lista przyznanych grantów.

Pozdrawiam

* zespół projektu Kultura bez barier

Jak się okazało 4 listopada 2022 r. taki błąd w publikacji dotyczył 23 bibliotek w Polsce.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że weźmiemy udział w pierwszym w Polsce, pilotażowym programie „Kultura bez barier”, który jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, partnerem strategicznym Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pozarządowym partnerem krajowym jest Fundacja Kultury bez Barier, natomiast partnerem ponadnarodowym jest  Institut für Bildung und Kultur e.V. (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Nasz projekt „BIBLIO – DOSTĘPNI w Konstantynowie Łódzkim”  ma pomóc w dotarciu do oferty czytelniczej, kulturalnej wszystkim tym, którzy są zainteresowani uczestnictwem w  aktywnościach proponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie Łódzkim.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w kwocie 92 400 zł (100% dofinansowania, bez wkładu własnego) zakupimy: audiobooki, książeczki sensoryczne dla dzieci, książki z serii Duże Litery, będą też wspaniałe spotkania autorskie oraz podróżnicze, zainstalujemy również urządzenia techniczne poprawiające dostępność. Będzie się działo!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

https://lustrobiblioteki.pl/2022/10/ogromne-granty-dla-bibliotek-przyznane-nawet-po-cwierc-miliona-zlotych/?fbclid=IwAR2SdS4q_zoI6MH2JuakSP7KV1SbrUjsHC1y61gIAkV3VMAQ6zVBMcAacXs