Z ogromną radością informujemy, że tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się w formie STACJONARNEJ!

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo studenci UTW zostali podzieleni na dwie grupy wykładowe, by zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ilość osób uczestniczących
w spotkaniach została dostosowana do metrażu pomieszczeń i regulaminu sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim w czasie pandemii COVID-19. Wykłady inauguracyjne odbędą się  13 października 2021r. o godz. 14.00 dla pierwszej grupy wykładowej oraz 20 października 2021r. o godz. 14.00 dla drugiej grupy wykładowej.

 

Funkcjonowanie UTW zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego i Regulaminem wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MBP w Konstantynowie Łódzkim:

 • liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona ze względu na reżim sanitarny;
 • uczestnictwo w wykładach tylko po wcześniejszych zapisach i zgodnie z przydzieloną grupą wykładową;
 • uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych tylko po wcześniejszych zapisach i zgodnie
  z przydzieloną grupą;
 • udział w wydarzeniach kulturalnych możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia;
 • obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • przed wejściem konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny;
 • organizator ma prawo odmówić wejścia osobie, która nie dokonała zgłoszenia udziału w wydarzeniu.
 • ze względu na duże zainteresowanie wykładami, w przypadku 3 nieobecności pod rząd uczestnik jest wykreślany z listy, a na jego miejsce zapraszamy osobę z listy rezerwowej.

 

 

PRZEBIEG INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

 • 14.00 powitanie słuchaczy UTW i gości – Anna Walczak Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim;
 • 14.10 wykład inauguracyjny: „Konstantynów Łódzki w obliczu wyzwań”
  Robert Jakubowski Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego;
 • Sprawy organizacyjne.

 

Szczegółowe informacje na temat odbywających się w ramach Uniwersytetu zajęć znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce Uniwersytet III Wieku.