Informacje dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim dotyczące semestru letniego 2018/19.