Centrum Archiwistyki Społecznej zostało utworzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka Karta w dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie umowy
o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury. Misją instytucji jest wspieranie archiwów społecznych (AS-ów) w zabezpieczaniu i upowszechnianiu zbiorów, rozwijanie sieci ich współpracy oraz popularyzacja idei archiwistyki społecznej w ten sposób utworzono Otwarty System Archiwizacji (OSA).

Otwarty System Archiwizacji (OSA) to darmowe narzędzie, przeznaczone do opisywania, udostępniania i wyszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzone z myślą o archiwach społecznych. Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów.

Do czego służy OSA?

Archiwiści społeczni mogą wprowadzać dane dotyczące swoich zbiorów oraz prezentować je na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski – historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp. Aplikacji nie trzeba instalować. Aby wprowadzać dane o zbiorach archiwalnych, wystarczy rejestracja.

Podstawowe funkcjonalności:

  • wyszukiwanie zbiorów archiwów społecznych;
  • wprowadzanie danych opisowych, dotyczących zasobu archiwalnego na różnych poziomach opisu (zbiór/zespół, seria, jednostka archiwalna, dokument);
  • udostępnianie miniatur zbiorów (dokumenty, fotografie, nagrania audiowizualne);
  • przeszukiwanie i indeksowanie danych;
  • automatyczne tworzenie inwentarzy archiwalnych;
  • udostępnianie informacji o zbiorach na portalu OSA lub wprowadzanie danych wyłącznie na użytek Archiwum.

Kto może wprowadzać dane do OSA?

Z OSA mogą korzystać archiwa społeczne: organizacje pozarządowe, biblioteki, muzea, grupy nieformalne, osoby prywatne – wszyscy, którzy posiadają ciekawe, unikatowe zbiory i chcieliby je opisać, a wybrane z nich udostępnić na portalu. OSA oparta jest na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów: ISAD(G)ISDIAH oraz ISAAR(CPF)

 

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim

W OSA znajdują się zarchiwizowane zbiory Konstantynowa Łódzkiego, które były prowadzone w ramach Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. W roku 2009 w ramach  Programu Rozwoju Bibliotek 110 bibliotek z całego kraju przystąpiło do zakładania archiwów społecznych.

Dziś aby skorzystać z zasobów historycznych MBP należy:  wejść na stronę osa.archiwa.org i  wybierać zakładkę  >SZUKAJ<  wpisać hasło:  Konstantynów Łódzki.

Strona przenosi nas do dokumentów związanych z historią naszego miasta i jej mieszkańców. Zobaczymy archiwalne zdjęcia ulic Konstantynowa Łódzkiego, mapy, dokumenty z działalności stowarzyszeń oraz szereg materiałów archiwalnych z Izby Pamięci Urzędu Miejskiego.  Prawdziwą perełką zbiorów jest testament z 1900 roku Gustawa Ignacego Mikołaja Krzywiec Okołowicza, wnuka założyciela miasta. Są listy mieszkańców z niemieckich obozów koncentracyjnych w Dachau, Auschwitz. Wśród dokumentów odnajdziemy także zdjęcia konstantynowskiego Teatru Lalek „Bajka” założonego 17 stycznia 1960 roku… kto dziś o nim pamięta, kto bywał na przedstawieniach?

Wspólnie dbajmy o pamięć i historię naszego miasta

Archiwa społeczne i nasza biblioteczna baza dokumentów to inicjatywa na rzecz zapisywania pamięci społecznej, dokumentują one to co ważne dla małych społeczności, wydobywają nieznaną historię lokalną. Liczymy, że poprzez naszą obecność w OSA uda nam się zaangażować społeczność w swoje działania i zainteresujemy mieszkańców udostępnianiem  zdjęć, pamiątek dotyczących najbliższego otoczenia. Takie działania stanowią ważny element społeczeństwa obywatelskiego. Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy dysponują dawnymi zdjęciami, dokumentami do przyniesienia ich. Taki dokument zostanie na miejscu zeskanowany i oddany. A po dopełnieniu wszystkich kwestii formalnych znajdzie się na naszym profilu w bazie archiwum społecznego – podsumowuje Anna Walczak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.