Dzięki konstantynowskiej grupie „Miłośnicy przyrody” reprezentowanej przez: Jolantę Ograbek, Barbarę Nowak oraz Annę Kuberską, nasi Czytelnicy będą mogli cieszyć się nowymi książkami z tematyki medycyny naturalnej oraz ziołolecznictwa.

Do biblioteki zostało przekazanych aż 16 książek w ramach projektu „Społeczna aleja darów natury”📚📖 
 
Dziękujemy!
 
𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑑𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑧𝑒 𝑠́𝑟𝑜𝑑𝑘𝑜́𝑤 𝑁𝑎𝑟𝑜𝑑𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑦𝑡𝑢𝑡𝑢 𝑊𝑜𝑙𝑛𝑜𝑠́𝑐𝑖 – 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝑅𝑜𝑧𝑤𝑜𝑗𝑢 𝑆𝑝𝑜ł𝑒𝑐𝑧𝑒𝑛́𝑠𝑡𝑤𝑎 𝑂𝑏𝑦𝑤𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑤 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑗𝑎𝑡𝑦𝑤 𝑂𝑏𝑦𝑤𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑁𝑂𝑊𝐸 𝐹𝐼𝑂 𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑎 2021-2030.