W sobotę 14 października zakończył się trzeci ostatni cykl w tym roku zajęć w szkole rodzenia w ramach projektu pn: „Mamo Tato jesteście gotowi na to – Konstantynowska szkoła rodzenia” realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego w partnerstwie z gminą Konstantynów Łódzki. Dzięki wsparciu zadania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich od początku realizacji projektu tj. od czerwca 2016 r. zorganizowanych zostało pięć cykli zajęć, w których łącznie wzięło udział 91 osób.

Celem ogólnym projektu było umożliwienie uczestnictwa w szkole rodzenia
i zwiększenie aktywności mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego na rzecz upowszechnienia i wyrównywania wiedzy ustawicznej i praktycznej dotyczącej ciąży, porodu i sprawowania opieki nad noworodkiem W projekcie, dzięki wykwalifikowanym specjalistom uczestnicy zdobyli wyczerpującą wiedzę o tym, jak przebiega ciąża i poród (zarówno naturalny, jak i zabiegowy), jakie badania należy wykonać i jakie odbyć wizyty lekarskie. Poznając metody łagodzenia bólu nauczyli się, jak radzić sobie z bólem, stresem i lękiem. Uczyli się kontroli nad tym, co może się z Nimi dziać w trakcie porodu. Pomogły im w tym m.in.: ćwiczenia oddechowe, wzmacniające i rozciągające mięśnie oraz nauka relaksu. Uczestnicy dowiedzieli się o naturalnych i farmakologicznych sposobach znieczulania w czasie porodu i o tym, w jaki sposób mogą porozumiewać się z maleństwem, gdy jest ono jeszcze w brzuszku mamy i kiedy już przyjdzie na świat. Usłyszeli, co zabrać ze sobą do szpitala – dla siebie i dla dziecka. Nie zabrakło informacji i zajęć warsztatowych dotyczących pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem w pierwszych miesiącach jego życia. Celem zajęć było przekonanie rodziców, że to nie jest takie trudne oraz, że przyszli rodzice są najbardziej kompetentnymi osobami w tej dziedzinie. Przyszłe mamy uczyły się jak karmić piersią i co zrobić, jeśli na tej drodze pojawią się jakieś trudności, a także, jak kąpać i przewijać noworodka (z lekcjami poglądowymi, podczas których „kąpali” lalkę), jak pielęgnować jego skórę, pępek itp. Dzięki zdobytym w szkole informacjom zrozumieli, na czym polega połóg i jak sobie radzić, gdy dopadnie nas tzw. baby blues czy depresja poporodowa. Dowiedzieli się również, jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży, ojcu dziecka i samemu dziecku. Nauczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym założeniem idei uruchomienia szkoły rodzenia w Konstantynowie Łódzkim było psychiczne i fizyczne przygotowanie jej uczestników do czynnego udziału w porodzie, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w przełomowych godzinach jego życia. Dzięki zajęciom w szkole rodzenia przyszli rodzice mają większą świadomość i lepsze zrozumienie tego, co czeka ich na sali porodowej i po urodzeniu dziecka.

Każdy cykl zajęć obejmował 50 godzin nauki, w tym: zajęcia z lekarzem ginekologiem położnikiem,  prawnikiem, psychologiem, pediatrą, dietetykiem, specjalistą ds. FAS), zajęcia wykładowo-ćwiczeniowe z położną, fizjoterapeutą oraz ratownikami medycznymi.

Każda z Pań otrzymała karnety na 7 bezpłatnych wejść na basen.

Atutem projektu było stworzenie uczestnikom możliwości indywidualnych konsultacji
ze specjalistami. O trafności i użyteczności podjętych działań w ramach projektu świadczą bardzo dobre opinie uczestników badania ewaluacyjnego w obszarze zgodności tematyki szkoleń z ich potrzebami, jak też wysoka ocena umiejętności nabytych dzięki udziałowi w projekcie.

Mamy nadzieję, że przygotowanie do porodu w szkole rodzenia było dla naszych uczestników intensywnym przeżyciem ostatnich chwil przed „rozwiązaniem” i stało się ono gwarancją lepszych narodzin dziecka oraz głębszego kontaktu z nim po porodzie.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w projekcie, a wykładowcom i kadrze zarządzającej projektem za udaną i efektywną współpracę.

 

 

Metryczka projektu – „Mamo Tato jesteście gotowi na to – Konstantynowska Szkoła rodzenia”

Realizator projektu – Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego

Partner – Gmina Konstantynów Łódzki

Zadanie publiczne dofinansowanedzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskichna lata 2014-2020; Priorytet 2 – Aktywne społeczeństwo; kierunek działania – 1 Aktywizacja obywateli
w sprawach wspólnotowych; strefa pożytku publicznego – nr 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Wysokość otrzymanej dotacji – 58 055,00 zł.

Zadanie pn. „Mamo Tato jesteście gotowi na to – Konstantynowska szkoła rodzenia” realizowane od czerwca 2016r. do listopada 2017r.

Biuro Projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego
Plac Tadeusza Kościuszki 10 ( siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim) – tel.: 42 211 16 51

Kadra zarządzająca projektem

Magdalena Czech

Monika Szkudlarek