Nasz projekt znalazł się wśród projektów dofinansowanych!!

W ramach wsparcia działań skierowanych do dzieci i młodzieży Nasza biblioteka
otrzyma aż 2500 zł na zakup książek dla dzieci i młodzieży!!