NASZA HISTORIA

Zasłużona dla Miasta

Jubileuszowy rok 2007

  • 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim
  • 25 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży- Filia Nr 1

Trochę historii

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim została utworzona oficjalnie w maju 1947 roku.

W protokole VI posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej miasta Konstantynowa, powiatu łódzkiego z dnia 27 maja 1947 r. w pkt.2 Komunikaty i korespondencja- zapisano „… w Dniu Święta Oświaty utworzono na terenie miasta Miejską Bibliotekę Publiczną. Dzięki wydatnej pomocy materialnej miejscowej Spółdzielni „Spólnota”, biblioteka wyekwipowana jest już w dość znaczną ilość książek. Z uruchomieniem biblioteki wiążą się na razie pewne trudności, gdyż należy zaangażować bibliotekarza a budżet na ten cel kredytów nie przewiduje. Będzie to tematem dalszych obrad Rady Narodowej. Sama uroczystość otwarcia biblioteki odbyła się w poważnym nastroju. Po akcie poświęcenia dokonanego przez miejscowego Dziekana Ks. Kaweckiego było wygłoszone kilka okolicznościowych przemówień. Na uroczystości poświęcenia byli obecni Łódzki Starosta Powiatowy, Inspektor Szkolny i inni”

Dla czytelników Biblioteka Miejska została otwarta w drugiej połowie 1948 roku. Czynna była dwa razy w tygodniu przez trzy godziny. Młodzież szkolna mogła korzystać z Biblioteki za zezwoleniem kierownika szkoły. Księgozbiór zarejestrowany w pierwszym roku działalności Biblioteki wynosił 424 książki .

Pierwszym kierownikiem był Jan Wadowski- przedwojenny nauczyciel, doskonały organizator życia kulturalnego w mieście. Odchodząc w 1951 r. ze stanowiska, zostawił po sobie rozwijającą się placówkę z księgozbiorem liczącym 5 tysięcy woluminów i 206 zarejestrowanych czytelników

W latach pięćdziesiątych funkcję kierownika przejęła Leokadia Sierakowska, która swą długoletnią pracą- aż po rok 1977, wniosła ogromny wkład w rozwój Biblioteki. Była osobą powszechnie szanowaną, świetną bibliotekarką. Przywiązywała dużą wagę do wychowania kulturalnego dzieci i młodzieży. Z relacji starszych czytelników wiemy, że Biblioteka była już wtedy bardzo ważnym miejscem spotkania z edukacją, kulturą dla całej społeczności naszego miasta.

W następnych latach godnie zastąpiły swych poprzedników kolejno Urszula Goszczyńska, Beata Świętek, Jadwiga Delicka, Ewa Jabłońska.

Miejska sieć biblioteczna

Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dniem 1 stycznia 2003 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim otrzymała status instytucji kultury posiadającą osobowość prawną. Naszą sieć stanowi Biblioteka Główna oraz jej Filia Nr 1- Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży, która została utworzona w 1983 roku ze zbiorów Miejskiej Biblioteki.

Muszę w tym miejscu podkreślić ogromną wagę tej decyzji, którą podjęła ówczesna kierownik Biblioteki Beata Świętek. Nasza Biblioteka dla Dzieci przez te minione 25 lat wychowała wiele pokoleń dzieci i młodzieży. Większość jej czytelników po uzyskaniu pełnoletniości przeszła do Biblioteki dla Dorosłych- nawyk i potrzeba obcowania z książką jest właśnie największą nagrodą dla pracy bibliotekarza.

Nasze miejsce

Od początku istnienia Biblioteka Główna i jej Filia Nr 1, wielokrotnie zmieniały swoje siedziby, na szczęście zawsze były to lokale znajdujące się w centrum miasta, co jest niezwykle istotne dla czytelników. W 1996 roku kolejną i aktualną siedzibą Biblioteki została zabytkowa kamienica z 1900 roku przy Placu T. Kościuszki 10. W ten sposób historia siedziby zatoczyła koło. Biblioteka Miejska wraz z Filią dla Dzieci i Młodzieży wróciła do budynku, w którym 60 lat temu rozpoczęła swoją działalność w powojennej Polsce.

Mamy nadzieję, że kolejna czekająca nas przeprowadzka będzie już do nowoczesnego obiektu, budowanego z myślą o bibliotece XXI wieku.

Nasza praca

Ze zbiorów Biblioteki korzysta bardzo wielu mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego i okolicznych miejscowości- od zupełnych maluchów do ludzi bardzo dorosłych. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory- dlatego tak ważny jest profesjonalizm bibliotekarzy i aktualny księgozbiór- w każdym roku zakupujemy ponad 1000 nowych książek. Swoimi działaniami, w miarę posiadanych i zdobywanych środków finansowych z zewnątrz, wprowadzamy czytelników w świat społeczeństwa informacyjnego. Od ponad trzech lat, można tutaj bezpłatnie korzystać z zasobów Internetu. Bibliotekarze służą swoją wiedzą i czasem. Dobiegł również proces tworzenia komputerowych baz zbiorów niezbędny do pełnej komputeryzacji procesów bibliotecznych. Planujemy uruchomienie automatycznej wypożyczalni w obydwu bibliotekach w 2009 roku.

Popularyzuje czytelnictwo w środowisku poprzez spotkania autorskie, spotkania poetyckie, regionalne i miejskie konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania z baśnią, wystawy tematyczne.

Filia Nr 1- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży dwukrotnie została uhonorowana za aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizowanych przez Fundację ABC XXI Wiek. W ramach tej akcji organizujemy „Spotkania z Baśnią” podczas których czytamy i opowiadamy bajki przedszkolakom oraz dzieciom z młodszych klas szkół podstawowych. „Spotkania z Baśnią” to również dyskusje o przeczytanych książkach oraz różnorodne zabawy. Bardzo lubianą formą takich zabaw są teatrzyki, podczas których dzieci w odpowiednio przygotowanej scenerii i strojach wcielają się w role bohaterów książkowych, wykazując się przy tym ogromną pomysłowością i fantazją.

Biblioteka w Konstantynowie jest miejscem gdzie spotykają się poeci i osoby, które interesują się literaturą, chcą podzielić się swoją wrażliwością i indywidualnym sposobem postrzegania świata. Tutaj można zaprezentować swoją twórczość literacką, zdobyć nowe umiejętności warsztatowe, pobyć z poezją i literaturą.

Od maja 1995 roku działa przy Bibliotece Konstantynowski Klub Literacki Constans.

Poeci z naszego miasta zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Wydają swoje kolejne tomiki poetyckie, publikują w swoje wiersze w prasie literackiej, nagrywają audycje radiowe i telewizyjne spotkania ze sztuką. Promują siebie i nasze miasto. Jestem z nich naprawdę dumna. Rolą Biblioteki jest wspieranie i ułatwianie realizacji ich marzeń.

Staraniem Biblioteki ukazała się książka „Ścieżki i ślady. Almanach twórców konstantynowskich”. Publikacja zwiera poezję, prozę oraz prace plastyczne mieszkańców naszego miasta. Przygotowywaliśmy także materiały o działalności Biblioteki do monografii „ Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta”.

Propagujemy lokalną kulturę, bierzemy aktywny udział we wszelkich formach życia kulturalnego, edukacyjnego i społecznego w naszym mieście, które propagują idee „małej ojczyzny”.

Jesteśmy współorganizatorem Dni Konstantynowa Łódzkiego, Jarmarku Wojewódzkiego, Dożynek Miejskich, pikników i różnorodnych akcji, w tym kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy „Zimy w mieście”.

Od maja 2007 roku przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki – w ramach ogólnopolskiego projektu MKiDN, Instytutu Książki i BRITISH COUNCIL.

Od lutego 2008 roku w ramach uprawnień statutowych- prowadzimy we ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Konstantynowie Łódzkim i UTW Politechniki Łódzkie rozszerzoną działalność edukacyjną- Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MBP w Konstantynowie Łódzkim. Nasz konstantynowski uniwersytet liczy 146 słuchaczy.

Powody naszej dumy

Za swą prace Biblioteka otrzymuje liczne podziękowania od osób prywatnych, instytucji i organizacji współpracujących, dyplomy i listy gratulacyjne za osiągnięcia dla Biblioteki Miejskiej od Ministra Kultury oraz honorową odznaką „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” dla dyrektora Biblioteki.

Nasz ostatni i najważniejszy powód do dumy to nadany nam w dniu 2 października 2008 roku przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim tytuł „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”. Uroczyście odbierzemy go podczas uroczystości jubileuszowej- to będzie piękny dzień dla wszystkich bibliotekarzy.

Wiem jednak jedno, że bez wspaniałych i oddanych pracowników nie było by tego tytułu. Jest on zwieńczeniem naszych wspólnych dążeń i ciężkiej pracy. Dlatego wszystkim pracownikom, przyjaciołom, czytelnikom jak i najbliższym pragnę z serca podziękować za współpracę, cierpliwość i oddanie. To nasz wspólny sukces.

Nasi sprzymierzeńcy- nie działamy sami, sukcesy odnosi się z przyjaciółmi

Współpracujemy z redaktorem naczelnym „Wiadomości- 43bis”i zarazem konstantynowskim wydawcą, Gminnym Centrum Informacji, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatem Terapii Zajęciowej, szkołami podstawowymi, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym, przedszkolami, Komendą ZHP im. J. Korczaka, Grupą Literacką „Akant” z Łodzi, Zgierską Grupą Poetycką „Nietakt”, Kołem Literackim „Anima” z Sieradza, Stowarzyszeniem Przyjaciół Konstantynowa.

Razem współorganizujemy uroczystości, bierzemy aktywny udział w imprezach przez nich organizowanych, zapraszamy do siebie. Współpraca od wielu lat układa się bardzo dobrze, można pokusić się o stwierdzenie, że nasze działania przenikają się i tworzą życie kulturalno- oświatowe w naszym mieście i regionie. Razem odnosimy sukcesy i to jest bardzo ważne. Wiele razy spotkałam się z pytaniem „…jak wy to robicie, że w Konstantynowie tyle się dzieje?. Zawsze odpowiadam, że to magiczni ludzie i magiczne miasto, a my się po prostu zwyczajnie lubimy.

Ewa Jabłońska

Programy i dotacje, w których bierzemy udział: