Podczas Święta Miasta w dniu 3 września 2022r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom Miejskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Na szczycie z Wandą Rutkiewicz”, zorganizowanego przez naszą bibliotekę, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
„Na szczycie” znalazły się kolejno Panie: Barbara Olczyk, Bogumiła Górajek i Krystyna Luzińska.
Serdecznie gratulujemy!
Nagrody wręczali Dyrektor MBP Anna Walczak oraz Burmistrz Miasta Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki