Dziś w nawiązaniu do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie gościliśmy w Szkole Podstawowej Nr 1. Uczniowie klas siódmych wysłuchali krótkiej prelekcji o życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej. Dzięki prezentacji mieli też okazję zapoznać się z wizerunkami pisarki, jej bliskich oraz fotografiami miejsc, z którymi była związana: Milkowszczyzną, Miniewiczami i Grodnem. Nie zabrakło również ciekawostek. Uczniowie z kolei udekorowali salę lekcyjną i odczytali fragmenty „Nad Niemnem”.
Dziękujemy za zaproszenie paniom: Joannie Szczesio-Gawrońskiej i Małgorzacie Funkowicz-Kracie.
To była miła podróż sentymentalna na Kresy.