„za pracę na rzecz zwalczania głodu i wkład w możliwość zaistnienia pokoju na obszarach objętych konfliktem”, tak m.in. przewodnicząca Komitetu Noblowskiego B. Reiss-Andersen, uzasadniła przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla 2020 Światowemu Programowi Żywnościowemu.

Światowy program Żywnościowy powstał przy ONZ w 1961r. a jego biura znajdują się w kilkudziesięciu zakątkach naszego globu.

Jest największą organizacją humanitarną, która dostarcza żywność i pomoc głodującym.

Przyłączamy się do gratulacji

grafika ze str. gov.pl