Rok akademicki 2021/22 w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku dobiegł końca? Na ostatnim wykładzie słuchacze spotkali się z artystą Lesławem Białeckim, który śpiewająco opowiedział o sobie? Miłym akcentem na zakończenie wszystkich działań był wernisaż prac przygotowanych przez uczestniczki warsztatów artystycznych w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Kultury „Generacja 6.0” – cykl warsztatów dla seniorów” dofinansowanego przez Fundację BGK. Po intensywnych miesiącach życzymy udanego wypoczynku.