W dzisiejszą podróż śladami polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka wyruszyła grupa uczniów z konstantynowskiego Zespołu Szkół Specjalnych.

Uczniowie po wysłuchaniu historii w  Bibliotecznym Teatrzyku Kamishibai, odpowiadali na pytania związane z treścią przedstawienia, rysowali afrykańską żyrafę oraz samodzielnie wybierali i oglądali biblioteczne książki.

Dziękujemy za udane spotkanie i zapraszamy.

𝑆𝑝𝑜𝑡𝑘𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑃𝑜𝑑𝑟𝑜́𝑧̇𝑛𝑖𝑐𝑧𝑦 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑢 𝐾𝑎𝑚𝑖𝑠ℎ𝑖𝑏𝑎𝑖 𝑜𝑏𝑦ł𝑜 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑤 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 „𝑃𝑜𝑑𝑟𝑜́𝑧̇𝑒 𝑛𝑖𝑒 𝑡𝑦𝑙𝑘𝑜 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑒”, 𝑛𝑎 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦 𝑛𝑎𝑠𝑧𝑎 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎ł𝑎 𝑑𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑤𝑎 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑦 𝑖 𝐷𝑧𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑐𝑡𝑤𝑎 𝑁𝑎𝑟𝑜𝑑𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑤 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑠𝑡𝑤𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑠𝑖𝑎̨𝑧̇𝑘𝑖. 𝐾𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 14 000 𝑧ł.