Już wkrótce nasza Biblioteka będzie punktem Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej. Jesteśmy po szkoleniach, które w ramach projektu pn. Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej (w skrócie SLIT) przeprowadziła Lokalna Grupa Działania PRYM we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
Projektem jest objętych kilka sąsiadujących z nami gmin. Podczas szkoleń w Uniejowie i na Podlasiu opracowywaliśmy system współpracy i komunikacji między poszczególnymi punktami SLIT i poznaliśmy ciekawą ofertę wypoczynku, edukacji i gastronomii naszej okolicy.
W Bibliotece będzie można zasięgnąć informacji na temat stałych i bieżących działań oferowanych przez nas i naszych sąsiadów. A jest w pobliżu mnóstwo ciekawych miejsc, które warto odwiedzić i wspaniałych ludzi, których trzeba poznać a my będziemy o nich informować, promować i pokazywać.
Już niebawem wspólnie odkryjemy nasz region!