Rok 2018 był ogłoszony przez Sejm RP rokiem Zbigniewa Herberta. Dwudziesta rocznica śmierci poety stała się okazją do licznych w całej Polsce uroczystości upamiętniających twórcę. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim włączyła się w obchody organizując (7 grudnia) wieczór poetycko-muzyczny w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki. 1 lutego 2019 projekt HERBERT NA CZTERECH MIĘKKICH ŁAPACH został powtórzony dla uczniów klas gimnazjalnych. Dzięki multimedialnej prezentacji młodzież miała okazję poznać elementy biografii poety i poddać analizie jego mniej znane utwory, osadzając je w kontekście historycznym i psychologicznym. Więzi rodzinne poety, Lwów, wojenna trauma, choroba… ukształtowały skomplikowaną osobowość Herberta. Gimnazjaliści z drobnych sygnałów, niczym z puzzli,  składali obraz poety-kota – tajemniczego indywidualisty, który „na czterech miękkich łapach” przemierza zaułki świata. Puentą spotkania było przywołanie przesłania poety, by pozostawać wiernym sobie, nie bać się,  kierować się smakiem i… koniecznie wejść w posiadanie kota, który łagodzi obyczaje.