Na początku rozmawialiśmy, jak można zostać pełnoprawnym czytelnikiem
Biblioteki Miejskiej.

Następnie Biblioteczny Teatrzyk Kamishibai zaprezentował opowieść
o „Prawdziwym Szewczyku Dratewce”, który w czasie życiowej tułaczki,
bezinteresownie pomagał innym.

O tym też wspólnie dyskutowaliśmy. Uczniowie opowiadali jak i komu można pomagać.

Na zakończenie był przegląd ciekawych publikacji
oraz wesoła zabawa z kolorową chustą Klanzy.