W dn. 18 stycznia 2023r. w naszej bibliotece strażniczki miejskie rozmawiały z dziećmi z konstantynowskiego Publicznego Przedszkola nr 1 o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych.

Dzieci chętnie uczestniczyły w dyskusji, udzielając odpowiedzi na zadawane pytania oraz rozwiązując przygotowane zagadki.

Na zakończenie zaś, każdy przedszkolak otrzymał opaskę odblaskową.

Dziękujemy za udane spotkanie.