Aż po grób

mma opanowała udawanie mnie do perfekcji. Nikt nie jest w stanie dostrzec różnic między nami. [...]