„Józef Tischner – myślenie według miłości”

Bardzo czekałem na taką książkę o Księdzu Profesorze, napisaną z perspektywy czasu i w świetle [...]