Tekst do odczytu maszynowego

Informacje o Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Konstantynowie Łódzkim

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim (MBP) jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru kultury prowadzonego przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.

Biblioteka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 3. Statutu nadanego przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim, Uchwałą XXXVII/302/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
  nr XL/437/2002 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim z jednostki budżetowej na jednostkę instytucji kultury, w której Załącznik nr 2- Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Konstantynowie Łódzkim otrzymał nowe brzmienie.

Organizatorem Biblioteki jest gmina Konstantynów Łódzki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim położona jest w samym centrum miasta, na placu Kościuszki, przy skwerze z fontannami. Nie sposób ją przeoczyć. Tym bardziej, że znajduje się w zabytkowej i pięknej kamienicy z 1900 roku. Jesteśmy jedną z pierwszych publicznych placówek kulturalnych w powojennej historii naszego miasta.

Działalność

Podstawową działalnością statutową Biblioteki jest upowszechnianie i ochrona kultury na terenie gminy realizowana poprzez:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 • prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek,

 • prowadzenie działalności bibliograficznej, edukacyjnej popularyzatorskiej,

 • pełnienie obowiązków wynikających z przynależności do sieci bibliotecznej,

 • popularyzację książki i czytelnictwa,

 • Biblioteka XXI wieku to nie tylko księgozbiór, to przestrzeń dla prowadzenia działań kreatywnych. Dążymy do zbudowania miejsca inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów związanych z literaturą i nie tylko – tworzymy wspólnotę bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. Od 2008 roku prowadzimy Uniwersytet Trzeciego Wieku, dając inspirację konstantynowskim seniorom.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów MBP realizowane jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Konstantynowie Łódzkim:

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych;

 • Filia Nr 1 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Informacja:

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim, pl. Tadeusza Kościuszki 10, 95-050 Konstantynów Łódzki

 • wysłać e-mail na adres: kontakt@biblioteka.konstantynow.pl;

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:42 211 16 51 lub telefon komórkowy 663 200 455;