190. rocznica powstania naszego miasta
nie może odbyć się bez urodzinowego ciasta????