W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ.U. poz. 2330) mając na uwadze sytuację epidemiczną, wzrost zachorowań na COVID-19, wspólne bezpieczeństwo oraz niemożność spełnienia limitu 30% obłożenia widowni, wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim w dniach 16 grudnia 2021 – 31 stycznia 2022 r. nie będą się odbywały.