Nasi kursanci przechodzą kolejne stopnie wtajemniczenia w arkana świata komputerów. Ostatnio (27 kwietnia) zajmowali się edycją tekstu pisanego tydzień wcześniej. „Boldowanie”, kursywa, „justowanie”, rodzaje i wielkości czcionek nie są już obce adeptom, którzy z dużą przyjemnością i satysfakcją nabierają biegłości w „klikaniu”.

Wszystkich chętnych zapraszamy w piątki o godz. 10.00 do Biblioteki dla Dorosłych.