Uczestnicy prowadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej zajęć z podstaw obsługi komputera i Internetu zapoznają się
z funkcjami przycisków na klawiaturze i piszą pierwsze teksty. Życzymy powodzenia!