Podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego w dniu 28 maja 2020 roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim otrzyma w roku 2020 dofinansowanie na zakup nowości książkowych z ustanowionego przez rząd RP „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego i koordynowanego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego*.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z budżetu państwa wskazał na podział dotacji
i zaproponował w podziale środków 2 500 zł dotacji celowej na zakup nowych książek dla MBP w Konstantynowie Łódzkim. Program wspiera samorządy w finansowaniu zakupu nowości wydawniczych. W powiecie pabianickim ze wsparcia skorzysta jedynie 6 instytucji samorządowych, w tym Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim.
Wysokość dotacji przyznawana jest wg podziału na 3 grupy „zamożności”, a podstawą do wyliczeń są wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (dane pochodzą ze sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów). Konstantynów Łódzki został zakwalifikowany do trzeciej grupy „zamożności” i aby pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego musi zapewnić 80% środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Na ten cel w budżecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim mamy zaplanowane 10 000 zł, a dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w 2020 r. przeznaczymy 12 500 zł. Cieszymy się, że naprawdę duża porcja nowości wydawniczych trafi do naszych Czytelników i będzie zachęcać do odwiedzenia konstantynowskiej Biblioteki – podkreśla Anna Walczak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.

*„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (NPRC) to program wieloletni (2016-2020) ustanowiony UCHWAŁĄ NR 180/2015 RADY MINISTRÓW z 6 października 2015 w celupoprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. NPRC realizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.