Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie Łódzkim zaprasza wszystkich uczestników XXIV Miejskiego Konkursu Bibliotecznego
pt. „Najsympatyczniejszy bohater książkowy””, którzy nie uczestniczyli w imprezie finałowej konkursu w dniu 4 czerwca 2018 r., po odbiór nagród i upominków.

Po nagrody zapraszamy do Biblioteki dla Dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy biblioteki.