30 września 2020 r. podopiecznych Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie czeka wyjątkowa lekcja. W ramach projektu „Konstantynów Łódzki dla Niepodległej #wiktoria1920” do młodzieży przyjedzie grupa rekonstrukcyjna, która w atrakcyjny sposób przybliży historię lat dwudziestych XX wieku. 

Mamy nadzieję, że interesująca formuła – podczas której prowadzący zajęcia będą opowiadać o wydarzeniach historycznych sprzed 100 lat, w ówczesnych strojach, prezentując repliki używanej wtedy broni – zainteresuje dzieci i młodzież z Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Warto powiedzieć, że wśród prowadzących rekonstrukcję znajdzie się profesor Jolanta Daszyńska, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Łodzi, badacz dziejów Łodzi w okresie I wojny światowej. Obecnie pani profesor prowadzi m.in. zajęcia na UŁ z nowatorskiej tematyki, jaką jest rekonstrukcja historyczna.

Jesteśmy przekonani, że dzięki takiej „żywej lekcji” łatwiej będzie można zapamiętać daty i wydarzenia z #wiktorii1920. W ramach rekonstrukcji zaplanowano również współpracę z Łódzkim Centrum Filmowym, które wypożyczy stroje z epoki dwudziestolecia międzywojennego. Dzieci będą mogły je przymierzyć, pozować do zdjęć. Dodatkowo zostanie wykonana profesjonalna stylizacja i charakteryzacja. Przypomnijmy, że KCPR jest partnerem projektu, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie działania prowadzone w projekcje dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach

Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.